Elektronski časopis škole JU Srednja stručna škola iz Bijelog Polja Prostori

Javna ustanova „Srednja stručna škola“ u Bijelom Polju se nalazi u naselju Pruška u centru grada. Škola ima dugu tradiciju i tokom svog razvoja i postojanja više puta je mijenjala svoje ime i prilagođavala se potrebama lokalne serdine.

Prvo je osnovana Ženska zanatska škola 23. aprila 1922. godine uz odobrenje Ministarstva Kraljevine SHS, i uz pomoć ogranka Kola srpskih sestara i radila je do 1947. godine kada je počela sa radom Škola za učenike u industriji i zanastvu i Srednja poljoprivredna škola opšteg tipa 1948. godine.

Školske 1953/1954. godine škola je dobila naziv Škola za učenike u privredi koja je 1952. godune ušla u sastav Radničkog univerziteta «Vojislav Bulatović Strunjo» i od tada radi u okviru Centra za stručno osposobljavanje radnika.

Školske 1968/1969. godine Skupština opštine Bijelo Polje ukida Školu za učenike u privredi i osniva Školski Centar za stručno obrazovanje kadrova u privredi.

Godine 1980. stvorena je jedinstvena organizacija udruženog rada – Obrazovni centar «Miloje Dobrašinović» Bijelo Polje. Centar se sastojao iz Gimnazije «Miloje Dobrašinović» koja je označena kao prva škola i Školskog centra kao druge škole usmjerenog srednjeg obrazovanja. Škole su organizovane kao škole za opšte i stručno obrazovanje i ovaj model je primjenjivan do 1991. godine.

Godine 1991. Obrazovni centar «Miloje Dobrašinović» transformiše se i nastaju tri srednje škole: Školski centar, Gimnazija «Miloje Dobrašinović» i Mješovita srednja škola.

Od januara 2005. godine ponovo dolazi do promjene naziva škole i Školski centar dobija novi naziv «JU Srednja stručna škola» – Bijelo Polje. Škola je verifikovana za sljedeća područja rada: Turizam, ugostiteljstvo i trgovina, Mašinstvo i obrada metala, Tekstilstvo i kožarstvo.

Škola je školske 2007/2008. godine izdata licenca od Ministarstva prosvjete i nauke CG za izvođenje obrazovnih programa za  zanimanja:

  • Turistički tehničar/turistička tehničarka
  • Automehaničar/automehaničarka
  • Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije/  Instalaterka sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije
  • Kuvar/Kuvarica
  • Konobar/Konobarica
  • Prehrambeni tehničar/prehrambena tehničarka

Škola je školske 2009/2011. godine dobila licencu za izvođenje programa:

  • Tehničar/tehničarka za kompjutersko konstruisanje i upravljanje
  • Tehničar/tehničarka prodaje.

Od školske 2012/2013. godine škola ima licencu i za:

  • Tehničar/tehničarka drumskog saobraćaja