Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Elektronski časopis škole JU Srednja stručna škola iz Bijelog Polja Prostori

Javna ustanova „Srednja stručna škola“ u Bijelom Polju se nalazi u naselju Pruška u centru grada. Škola ima dugu tradiciju i tokom svog razvoja i postojanja više puta je mijenjala svoje ime i prilagođavala se potrebama lokalne serdine.

Prvo je osnovana Ženska zanatska škola 23. aprila 1922. godine uz odobrenje Ministarstva Kraljevine SHS, i uz pomoć ogranka Kola srpskih sestara i radila je do 1947. godine kada je počela sa radom Škola za učenike u industriji i zanastvu i Srednja poljoprivredna škola opšteg tipa 1948. godine.

Školske 1953/1954. godine škola je dobila naziv Škola za učenike u privredi koja je 1952. godune ušla u sastav Radničkog univerziteta «Vojislav Bulatović Strunjo» i od tada radi u okviru Centra za stručno osposobljavanje radnika.

Školske 1968/1969. godine Skupština opštine Bijelo Polje ukida Školu za učenike u privredi i osniva Školski Centar za stručno obrazovanje kadrova u privredi.

Godine 1980. stvorena je jedinstvena organizacija udruženog rada – Obrazovni centar «Miloje Dobrašinović» Bijelo Polje. Centar se sastojao iz Gimnazije «Miloje Dobrašinović» koja je označena kao prva škola i Školskog centra kao druge škole usmjerenog srednjeg obrazovanja. Škole su organizovane kao škole za opšte i stručno obrazovanje i ovaj model je primjenjivan do 1991. godine.

Godine 1991. Obrazovni centar «Miloje Dobrašinović» transformiše se i nastaju tri srednje škole: Školski centar, Gimnazija «Miloje Dobrašinović» i Mješovita srednja škola.

Od januara 2005. godine ponovo dolazi do promjene naziva škole i Školski centar dobija novi naziv «JU Srednja stručna škola» – Bijelo Polje. Škola je verifikovana za sljedeća područja rada: Turizam, ugostiteljstvo i trgovina, Mašinstvo i obrada metala, Tekstilstvo i kožarstvo.

Škola je školske 2007/2008. godine izdata licenca od Ministarstva prosvjete i nauke CG za izvođenje obrazovnih programa za  zanimanja:

  • Turistički tehničar/turistička tehničarka
  • Automehaničar/automehaničarka
  • Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije/  Instalaterka sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije
  • Kuvar/Kuvarica
  • Konobar/Konobarica
  • Prehrambeni tehničar/prehrambena tehničarka

Škola je školske 2009/2011. godine dobila licencu za izvođenje programa:

  • Tehničar/tehničarka za kompjutersko konstruisanje i upravljanje
  • Tehničar/tehničarka prodaje.

Od školske 2012/2013. godine škola ima licencu i za:

  • Tehničar/tehničarka drumskog saobraćaja